Хоротека  • Forum  • em@il  •  Кошница  •  Вход  •  English
 МУЗИКА

 ПEСНИ

 ТАНЦИ

 НОСИИ

 ЗАНАЯТИ

 ЛИЧНОСТИ
 ОБИЧАИ

 ГОЗБИ

 МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

 ЗАВЕДЕНИЯ
 КЛУБОВЕ

 АНСАМБЛИ

 ФОРМАЦИИ

 ВИДЕО

 СНИМКИ
 КОНКУРСИ
  Надиграване 2008 /116
  Надиграване 2011 /75
  Тъпан и хоро 2008 /1
  Фолклорна огърлица /3

 СЪБИТИЯ

 ОТЗИВИ

 ПОЗДРАВИ
 МАГАЗИН

 НОВИНИ

 ОБЯВИ

 РАБОТА
Конкурси |
Търсене     

НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ И ТАНЦОВИ СЪСТАВИ "НАШИТЕ МАЛКИ, ГОЛЕМИ ТАНЦЬОРИ"
13 май 2012 гр. Велико Търново

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Целта на конкурса е да стимулира хореографите за творчество разнообразие в репертоара на техните ансамбли и състави, а изпълнителите за добро сценично и техническо изпълнение.

Конкурсът се провежда в две разделни категории:
1. Детско-юношески фолклорни ансамбли;
2. Детско-юношески танцови състави

Програмата на участниците трябва да бъде представена анблок с продължителност до 20 минути.

В двете категории на конкурса ще бъдат присъдени награди от първо до трето място, както и награда за „хореография”.

НАГРАДЕН ФОНД: 1.За „Хореография”–(оценяват се само авторски танци на хореографите, чиито колективи се явява в конкурсната програма), плакет, диплом, индивидуална парична награда за хореографа– 120.00 лв.
2.Награда за класиране на първо място по категории:
- парична награда за ансамбли-250.00 лв., плакет, диплом
- парична награда за танцови състави-200.00 лв., плакет, диплом
3.Награда за класиране на второ място категории – плакет, диплом
4.Награда за класиране на трето място по категории – плакет, диплом
5.Награди на спомоществователи на конкурса.

Всички колективи получават „ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ” за участие в конкурса.

ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:
Журито се съставя от хореографите на съставите, участващи в съотвената категория. Ръководителите нямат право да оценяват собствените си колективи при тяхното представяне.
Оценяването се извършва по шестобалната система ( от 1 до 6) по следните критерии:
1. Детско-юношески фолклорни ансамбли:
-Хореография (оценяват се само авторски танци на хореографите, чиито колективи се явяват в конкурсната програма)
-техническо майсторство на изпълнителите
-музикална характеристика на произведенията
-костюм и аксесоари

2. Детско-юношески танцови състави:
- Хореография (оценяват се само авторски танци на хореографите, чиито колективи се явяват в конкурсната програма)
- техническо майсторство на изпълнителите
- артистичност, душевност и настроение на танцьорите ,br>
Оценяването става едновременно от всички членове на журито по гореспоменатата точкова система. След завършване на всяко представяне, технически секретар на конкурса събира попълнените оценителни карти с точките и се изчислява крайния резултат на съответния състав (ансамбъл). Всички оценки се сборуват и средната оценка дава крайния резултат на представилия се колектив.

По време на изпълненията ще има светлинна индикация, видима както от самите изпълнители, така и от журиращите хореографи:
-зелена светлина – когато колектива е в рамките на определеното от регламента време за представяне-до 20`
-жълта светлина – когато колектива е пресрочил времето с до 1` и с това се намалява оценката
-червена светлина – колектива се дисквалифицира и няма право да участва както в класирането, така и в разпределението на наградния фонд.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Конкурсът се провежда в 1 (един) ден както следва:
-На 13.05.2012 год. (неделя) от 09:00-13:00 часа – Детско-юношески танцови състави и от 14:00-18:00 - Детско-юношески фолклорни ансамбли.

Съставите се явяват в ред определен със жребий, който се тегли от организаторите. Всички заявили своето участие в конкурса ще бъдат официално уведомени чрез имейл и телефонно обаждане в срок до – 25.04.2012 год.

Всички резултати и крайно класиране се обявяват след приключване на конкурса за всяка една категория, като едновременно с това се връчват и наградите на колективите.

Паричните награди се привеждат само по банков път в рамките на 3 (три) работни дни след приключването на конкурса.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 1. Място: Дворец на културата и спорта „Васил Левски”-гр. В. Търново
2.Заявка за участие (по образец на организаторите) се подава до 20.04.2012 година.
3.В конкурса могат да участват фолклорни ансамбли с предварително внесена такса от 150.00 (сто и петдесет) лева и фолклорни танцови състави с предварително внесена такса от 120.00 (сто и двадесет) лева със срок на внасяне – 20.04.2012 год. Таксата се внася на 100 % по банков път по посочената по-долу банкова сметка.
4. В платежното нареждане в графата „основание” се записва: участие в конкурс и името на ансамбъла (танцовия състав).
5. В конкурса могат да участват само непрофесионални фолклорни ансамбли и фолклорни танцови състави.
6. При неявяване на заявили участие колективи, таксата не се възстановява.
7. Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ: Валери Вълев – тел./факс: (062) 618 819 GSM: 0878 921 664 e-mail: konkurs_vt@abv.bg
Георги Радев - GSM: 0888 880 980 e-mail: gerad@abv.bg

БАНКОВА СМЕТКА:
„Централна Кооперативна Банка” – клон Велико Търново
IBAN: BG82 CECB 9790 10D3 1098 00
BIC: CECBBGSF
В полза на: Сдружение Фолклорен ансамбъл „Победа


04 / 03 / 2012 Добавил : Валери Вълев
Четения : 11271

Регламент на конкурса
Публичен коментар
Коментирай темата в нашия форум


Коментари / оценки :   НОВО
 КАЛЕНДАР

RSS  Следи във FaceBook  FAQ  Info  За нас  За реклама  Приятели  Pulsator  Platnata  В Интернет  Форум© 2020 Horo.bg