Хоротека  • Forum  • em@il  •  Кошница  •  Вход  •  English
 МУЗИКА

 ПEСНИ

 ТАНЦИ

 НОСИИ

 ЗАНАЯТИ

 ЛИЧНОСТИ
 ОБИЧАИ

 ГОЗБИ

 МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

 ЗАВЕДЕНИЯ
 КЛУБОВЕ

 АНСАМБЛИ

 ФОРМАЦИИ

 ВИДЕО

 СНИМКИ
 КОНКУРСИ

 СЪБИТИЯ

 ОТЗИВИ

 ПОЗДРАВИ
 МАГАЗИН

 НОВИНИ

 ОБЯВИ

 РАБОТА
ОБЯВИ |
Търсене     

ТЪПАН БИЕ, ХОРО СЕ ВИЕ - МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

ПРАВИЛНИК
на международния конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”
в рамките на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” – Монтана, 2012
Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”. Неговата цел е подчинена на мисията на това значимо културно събитие. Съгласно неговия статут, то цели да запази богатите традиции на духовите оркестри и да популяризира творчеството на самобитния композитор Дико Илиев. В него участват с 30-минутна програма професионални и любителски духови оркестри от страната и чужбина без възрастови ограничения, както и мажоретни състави.
Празниците нямат конкурсен характер. Те се провеждат на всеки две години. Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” цели също да провокира вниманието на подрастващите към самите празници, към духовите оркестри и творчеството на Дико Илиев, към музикално-танцовото богатство на България. Активното познавателно отношение към темата на конкурса ще способства за съхраняване на културната памет като източник на духовна принадлежност и национално самочувствие в глобализиращия се свят.

а) Условия за участие в конкурса за рисунка. В конкурса могат да участват деца на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:
- І възрастова грапа – от 7 до 11 г.;
- ІІ възрастова група - от 12 до 15 г. Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрастова група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Към рисунката да се приложи формуляр за кандидатстване. Те се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 1 април 2012 - годината на фестивала, на адрес: ул. “Извора” 1, Община Монтана, 3400 Монтана.
б/ Журирането се осъществява от 5 членно жури, определено от организатора. Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
в/ Критерии за оценка :
- естетически качества на рисунката;
- самостоятелност на работата;
- идеен замисъл.
г/ Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова група:
- I място - 200 лв., статуетката на празниците и грамота
- II място - 100 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота
- III място - 50 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота.

Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими.
Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка “ Тъпан бие, хоро се вие” се връчват в тържествена обстановка при откриването на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”. На церемонията се поканва и Министърът на културата. В случай, че децата от чужбина не могат да присъстват, на церемонията по награждаването се поканват културните аташета на посолствата на съответните страни, за да получат наградата им.
Творбите на отличените деца се предават на Художествена галерия “Кирил Петров” и зачисляват към фонда на галерията в раздел “Детско изкуство”.
Творбите на участниците, класирани на първите 50 места се показват на изложба в експозиционна зала “Кутловица” на дружество на художниците “Тенец” – Монтана.
Изпратените творби не се връщат на авторите им.
д/ Организация на конкурса. Като организатор Община Монтана поема ангажимента за разгласа на конкурса чрез писма до училищата, школите в страната, и прес-съобщения до медиите. Община Монтана поема отговорността за събиране на рисунките и организиране на журирането; осигуряване на грамотите, дипломите и връчването на наградите; подреждането на изложбата от детски творби; разгласа на резултатите от конкурса. Община Монтана поема разходите по престоя по време на празниците /2 хранодни и 2 нощувки/ на участниците, класирани на първо място в І и ІІ възрастова група, както и на един възрастен придружител /учител или родител/, който ще пристигне с детето победител на празниците.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ *
За участие в конкурса „Тъпан бие, хоро се вие”

Име, презиме, фамилия
..............................................................................
Рождена дата
..............................................................................
Представител на
..............................................................................
(клуб, школа, институция)
Адрес на институцията:
....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
Телефон: ..................................
факс: .....................................
e-mail: .......................................
Домашен адрес на участника: ................................................................................................... .......................................................................................................................................................
Домашен телефон: .........................................
мобилен телефон .............................................
личен e-mail (на участника или на негов родител): ................................................................
Запознат съм с условията на конкурса и ги приемам: …………………………………………………………………………………………..
/Име, подпис/
___________________________________________________________________________
*Моля, залепете внимателно формуляра за кандидатстване към гърба на детската рисунка.


02 / 01 / 2012 Добавил : Horo.bg administrator
Четения : 9099
Източник : Нели Василева

Публичен коментар
Коментирай темата в нашия форум


Коментари / оценки :   НОВО
 КАЛЕНДАР

RSS  Следи във FaceBook  FAQ  Info  За нас  За реклама  Приятели  Pulsator  Platnata  В Интернет  Форум© 2021 Horo.bg