Хоротека  • Forum  • em@il  •  Кошница  •  Вход  •  English
 МУЗИКА

 ПEСНИ

 ТАНЦИ

 НОСИИ

 ЗАНАЯТИ

 ЛИЧНОСТИ
 ОБИЧАИ

 ГОЗБИ

 МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

 ЗАВЕДЕНИЯ
 КЛУБОВЕ

 АНСАМБЛИ

 ФОРМАЦИИ

 ВИДЕО

 СНИМКИ
 КОНКУРСИ
  Надиграване 2008 /116
  Надиграване 2011 /75
  Тъпан и хоро 2008 /1
  Фолклорна огърлица /3

 СЪБИТИЯ

 ОТЗИВИ

 ПОЗДРАВИ
 МАГАЗИН

 НОВИНИ

 ОБЯВИ

 РАБОТА
Конкурси |
Търсене     

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ „НАШИТЕ МАЛКИ,ГОЛЕМИ ТАНЦЬОРИ”

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФОЛКЛОРЕН ,,КЛУБ ВАЛДЕНС ПОБЕДА”
ФОЛКЛОРЕН КЛУБ ,,ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”

ОРГАНИЗИРАТ

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН
ТАНЦОВ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

„НАШИТЕ МАЛКИ, ГОЛЕМИ ТАНЦЬОРИ”


27 април 2014г.
гр. Велико Търново

НАЧАЛО: 09:30 часа
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
1.Да съхрани българският фолклор и да се докаже, че малките българчета
танцуват и носят в себе си българският дух.
2.Представяне на творческият репертоар на танцовите състави, а за
изпълнителите да изграждат и усъвършенстват добро сценично и техническо
изпълнение.
3.Да стимулира хореографите за творчество, чрез представяне на авторски
танц.

Статут:
Право на участие в конкурса имат всички детско - юношески танцови състави.
Според възрастта, децата се разпределят в три възрастови групи при оценяване от
журито.
1. Първа група – до 11 години.
2. Втора група – от 12 до 16 години.
3. Трета група – над 16 години.

Регламент:
Представяне на творческият репертоар и авторското произведение на хореографа.

1. Народни танци:
Танцов състав явил се с една възрастова група представя два танца до 15 мин.
Две възрастови групи – по един танц за възрастова група в блок програма до 15
минути.
Три възрастови групи – по един танц за възрастова група в блок програма до 20
минути.

2. Авторски танц – по желание:
Танцовите състави могат да вземат участие и с авторски танц - (оценяват се само
авторски танци на хореографите, чиито колективи се явяват в конкурсната
програма).
Авторският танц участва в конкурса за народен танц и в конкурса за авторски танц
представен в блок програмата на всеки състав до определените минути.
В заявката се отбелязват автора на танца, името на танца, етнографската област на
танца, автора на музиката, възрастовата група на изпълнителите.

ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:
Квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти в областта на
българския танцов фолклор. Оценяването се извършва по шестобалната система (
от 1 до 6).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Детско-юношески танцови състави:
- стил,форма и характеристика на изпълнението;
- изразителност и сценично поведение;
- музикален съпровод на танцовото произведение.

Авторски танц:
- композиция на танца;
- музикална характеристика на танца;
- костюми и аксесоари.
Оценяването става едновременно от всички членове на журито по
гореспоменатата точкова система и по критериите.
Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането.
Класирането не подлежи на обжалване.

НАГРАДЕН ФОНД:

Присъждат се награди от първо до трето място на трите възрастови групи за народен
танц, както и награда за „авторски танц”.
1. Народен танц - „Нашите малки, големи танцьори 2014” гр.В.Търново
Първо място за всяка възрастова група – парична награда от 250 лв., плакет, диплом.
Второ място за всяка възрастова група – плакет, диплом.
Трето място за всяка възрастова група – плакет, диплом.
2. Авторски танц - „Нашите малки, големи танцьори 2014” гр.В.Търново
индивидуална парична награда за хореографа– 200.00 лв., плакет, диплом.
3. Награда на кмета на гр.В.Търново инж. Даниел Панов – плакет,диплом.
Всички колективи получават „ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ” за участие в конкурса и
сувенир от организаторите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Конкурсът се провежда в 1 (един) ден както следва:
На 27.04.2014 год. (неделя)
09:30 – откриване на фестивала и представяне на хореографите и техните танцови
състави
10:00 – начало на конкурсната програма
Всички резултати и крайно класиране се обявяват след приключване на конкурса,
като едновременно с това се връчват и наградите на колективите.
Паричните награди се превеждат само по банков път в рамките на 3 (три) работни
дни след приключването на конкурса.
Докато журито заседава и обобщава резултатите, детските танцови състави танцуват
популярни български хора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Място: Дворец на културата и спорта „Васил Левски”-гр. В. Търново
2. Заявка за участие (по образец на организаторите) се подава до 20.04.2014 година
на e-mail: konkurs_vt@abv.bg
3. Редът за изпълнение на детските състави в конкурса се определя от
организаторите съобразено с дестинацията на пътуване от родните места. След
приемане на заявките организаторите ще ви уведомят за реда на участието ви чрез
e-mail и телефонно обаждане до 22.04.2014г.
4. В конкурса могат да участват детски фолклорни танцови състави с
предварително внесена такса от 100.00 (сто) лева за детско – юношески танцов състав
със срок на внасяне – 20.04.2014 год. Таксата се внася на 100 % по банков път по
посочената по-долу банкова сметка.
5. Муз.съпровод може да бъде на CD, флаш или оркестър.
При оркестър в заявката посочете броя на микрофоните, които са ви необходими.
6. В платежното нареждане в графата „основание” се записва:
участие в конкурс и името на танцовия състав.
7.Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат
изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на
мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се
наруши Закона за авторското право и сродните му права.
8.Двадесет (20) танцови състава е максималният брой за участие в танцовият
конкурс. При запълване капацитета на участие организаторите не приемат заявки.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Татяна Вълева – тел./факс: (062) 61 88 19
GSM: 0879/ 35 19 29
e-mail: konkurs_vt@abv.bg
Георги Радев – GSM: 0888/ 88 09 80
e-mail: gerad@abv.bg

БАНКОВА СМЕТКА:
„Централна Кооперативна Банка” – клон Велико Търново
IBAN: BG82 CECB 9790 10D3 1098 00
BIC: CECBBGSF
В полза на: Сдружение Фолклорен ансамбъл „Валденс Победа”17 / 01 / 2014 Добавил : Horo.bg administrator
Четения : 9749

Регламент на конкурса
Публичен коментар
Коментирай темата в нашия форум


Коментари / оценки :   НОВО
 КАЛЕНДАР

RSS  Следи във FaceBook  FAQ  Info  За нас  За реклама  Приятели  Pulsator  Platnata  В Интернет  Форум© 2020 Horo.bg