Хоротека  • Forum  • em@il  •  Кошница  •  Вход  •  English
 МУЗИКА

 ПEСНИ

 ТАНЦИ

 НОСИИ

 ЗАНАЯТИ

 ЛИЧНОСТИ
 ОБИЧАИ

 ГОЗБИ

 МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

 ЗАВЕДЕНИЯ
 КЛУБОВЕ

 АНСАМБЛИ

 ФОРМАЦИИ

 ВИДЕО

 СНИМКИ
 КОНКУРСИ
  Надиграване 2008 /116
  Надиграване 2011 /75
  Тъпан и хоро 2008 /1
  Фолклорна огърлица /3

 СЪБИТИЯ

 ОТЗИВИ

 ПОЗДРАВИ
 МАГАЗИН

 НОВИНИ

 ОБЯВИ

 РАБОТА
Конкурси |
Търсене     

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ „НАШИТЕ МАЛКИ, ГОЛЕМИ ТАНЦЬОРИ”

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФОЛКЛОРЕН ,,КЛУБ ВАЛДЕНС ПОБЕДА”
ФОЛКЛОРЕН КЛУБ ,,ТЪРНОВСКА ЦАРИЦА”

ОРГАНИЗИРАТ

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН
ТАНЦОВ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

„НАШИТЕ МАЛКИ, ГОЛЕМИ ТАНЦЬОРИ”

26 април 2015г.

гр. Велико Търново
e-mail: konkurs_vt@abv.bg


ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАЧАЛО: 09:30 часа






ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Татяна Вълева – тел.: (062) 61 88 19; Георги Радев – GSM: 0888/ 88 09 80
GSM: 0879/ 35 19 29
e-mail: konkurs_vt@abv.bg





КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

1.Да съхрани българският фолклор и да се докаже, че малките българчета танцуват и носят в себе си българският дух.
2.Представяне на творческият репертоар на танцовите състави, а за изпълнителите да изграждат и усъвършенстват добро сценично и техническо изпълнение.
3.Да стимулира хореографите за творчество, чрез представяне на авторски танц.

Статут:
Право на участие в конкурса имат всички детско - юношески танцови състави.
Според възрастта, децата се разпределят в три възрастови групи при оценяване от журито.
1. Първа група – до 11 години.
2. Втора група – от 12 до 16 години.
3. Трета група – над 16 години.

Регламент:
Представяне на творческият репертоар и авторското произведение на хореографа.
1. Народни танци:
Танцов състав явил се с една възрастова група представя два танца до 15 мин.
Две възрастови групи – по един танц за възрастова група в блок програма до 15 минути.
Три възрастови групи – по един танц за възрастова група в блок програма до 20 минути.
2. Авторски танц – по желание:
Танцовите състави могат да вземат участие и с авторски танц - (оценяват се само авторски танци на хореографите, чиито колективи се явяват в конкурсната програма).
Авторският танц участва в конкурса за народен танц и в конкурса за авторски танц представен в блок програмата на всеки състав до определените минути.
В заявката се отбелязват автора на танца, името на танца, етнографската област на танца, автора на музиката, възрастовата група на изпълнителите.

ЖУРИРАНЕ НА КОНКУРСА:
Квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов фолклор. Оценяването се извършва по шестобалната система ( от 1 до 6).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
Народен танц:
- стил, форма и характеристика на изпълнението;
изразителност и сценично поведение;
музикален съпровод на танцовото произведение.

Авторски танц:
композиция на танца;
музикална характеристика на танца;
костюми и аксесоари.

Оценяването става едновременно от всички членове на журито по гореспоменатата точкова система и по критериите.
Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането.
Класирането не подлежи на обжалване.


НАГРАДЕН ФОНД:
Присъждат се награди от първо до трето място на трите възрастови групи за народен танц, както и награда за „авторски танц”.

1. Народен танц - „Нашите малки, големи танцьори 2015” гр.В.Търново
Първо място за всяка възрастова група – парична награда от 250 лв., плакет, диплом.
Второ място за всяка възрастова група – плакет, диплом.
Трето място за всяка възрастова група – плакет, диплом.
2. Авторски танц - „Нашите малки, големи танцьори 2015” гр.В.Търново
индивидуална парична награда за хореографа– 200.00 лв., плакет, диплом.
3. Награда на кмета на гр.В.Търново инж. Даниел Панов – плакет,диплом, парична награда.

Всички колективи получават „ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ” за участие в конкурса и сувенир от организаторите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Конкурсът се провежда в 1 (един) ден както следва:

На 26.04.2015 год. (неделя)
09:30 – откриване на фестивала и представяне на хореографите и техните танцови състави
10:00 – начало на конкурсната програма

Всички резултати и крайно класиране се обявяват след приключване на конкурса, като едновременно с това се връчват и наградите на колективите.
Паричните награди се превеждат само по банков път в рамките на 3 (три) работни дни след приключването на конкурса.
Докато журито заседава и обобщава резултатите, детските танцови състави танцуват популярни български хора.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
1. Място: Дворец на културата и спорта „Васил Левски”-гр. В. Търново

2. Заявка за участие (по образец на организаторите) се подава до 12.04.2015 година на e-mail: konkurs_vt@abv.bg

3. Редът за изпълнение на детските състави в конкурса се определя от организаторите съобразено с дестинацията на пътуване от родните места. След приемане на заявките организаторите ще ви уведомят за реда на участието ви чрез e-mail или телефонно обаждане до 20.04.2015г.

4. В конкурса могат да участват детски фолклорни танцови състави с предварително внесена такса от 100.00 (сто) лева за детско – юношески танцов състав със срок на внасяне – 12.04.2015 год. Таксата се внася на 100 % по банков път по посочената по-долу банкова сметка.

5. Музикалният съпровод може да бъде на CD, флаш или оркестър.
При оркестър в заявката посочете броя на микрофоните, които са ви необходими.

6. В платежното нареждане в графата „основание” се записва:
Участие в конкурс „НАШИТЕ МАЛКИ, ГОЛЕМИ ТАНЦЬОРИ 2015 г.”
и името на танцовия състав.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК: zayavka_konkurs_malki.doc

7. Организаторите си запазват правото да видеофилмират, фотозаснимат изпълне-нията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

8. Двадесет (20) танцови състава е максималният брой за участие в танцовият конкурс. При запълване капацитета на участие организаторите не приемат заявки.






16 / 01 / 2015 Добавил : Horo.bg administrator
Четения : 8980

Регламент на конкурса
Публичен коментар
Коментирай темата в нашия форум


Коментари / оценки :  



 НОВО
 КАЛЕНДАР

RSS  Следи във FaceBook  FAQ  Info  За нас  За реклама  Приятели  Pulsator  Platnata  В Интернет  Форум© 2020 Horo.bg