Домейнът се ПРОДАВА !!!
The domain is FOR SALE !!!
+359 888 50 50 45
borisdebouwer@gmail.com

  Кошница  •  Вход  •  English
 МУЗИКА

 ПEСНИ

 ТАНЦИ

 НОСИИ

 ЗАНАЯТИ

 ЛИЧНОСТИ
 ОБИЧАИ

 ГОЗБИ

 МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

 ЗАВЕДЕНИЯ
 КЛУБОВЕ

 АНСАМБЛИ

 ФОРМАЦИИ

 ВИДЕО

 СНИМКИ
 КОНКУРСИ

 СЪБИТИЯ

 ОТЗИВИ

 ПОЗДРАВИ
 МАГАЗИН

 НОВИНИ

 ОБЯВИ

 РАБОТА
Събития |
Търсене     


ФОЛКЛОРНИЦА КРАЙ ЕЛЕНСКО - национален фестивал за традиционни песни, танци и изкуството на фолколорна основа


Национален фестивал за традиционни песни, танци и изкуството на фолколорна основа
ФОЛКЛОРНИЦА КРАЙ ЕЛЕНСКО

ОРГАНИЗАТОР:
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” – гр.Пирдоп
С подкрепата на: Община Пирдоп
Целта на фестивала е да популяризира и развива народното песенно и танцувално творчество на България. Фестивалът ще представя пъстротата на българското фолклорно изкуство. Насърчава приемствеността и привличането на младото поколение. Приобщава различни социални и възрастови групи от населението към активно общуване с фолклора. Да насърчава приемствеността на традициите между поколенията.

Фестивалът ще се проведе на 31август – 01 септември 2019 г. на откритата сцена пред НЧ“Напредък 1869“ , гр.Пирдоп, община Пирдоп.

Разходите за транспорт, нощувки и престой на колективите са за сметка на участниците.


Във фестивала могат да вземат участие:
Групи за интерпретация на народни традиции;
Състави на изкуството на фолкорна основа (ансамбли, танцови състави, певчески групи и хорове), които ще бъда разделени в три възрастови групи:
• 1 група – от 6 до 10 години;
• 2 група – от 10 до 18 години;
• 3 група – над 18 години;


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

Певчески групи и хорове
Традиционни песни и песни на фолкорна основа - до 3 песни (но не повече от 10 мин.)
Критерии за оценяване:
1. Техника на изпълнение (звукоизвличане, интонация, орнаментика);
2. Прецизност при интерпретация на музикално-диалектните характеристики (образци на традиционната музика) и авторските обработки;
3. Артистичност на изпълненията;

Танцови състави, групи и ансамбли

Традиционни танци и танци на фолкорна основа
Първи етап:
Представя се традиционно хоро, което да е задължително от фолклорната област, от която са участниците- до 4 мин.
Втори етап:
Танц-блок програма до 10 мин.,с хореографска композиция.

Музикалният съпровод може да бъде на живо или на музикален носител – CD или преносима флаш памет.
Критерии за оценяване:

1. Музика – песен на хорото или танца.
2. Костюм.
3. Стил.
4. Артистичност, душевност и настроение на изпълнителите.


Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда под патронажа на Кмета на община Пирдоп.
Заглавията и реда на изпълненията следва да бъдат посочени във формуляра за участие.
Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки. Съобразете се с това изискване, за да се избегнат недоразумения във фестивалните дни!!!
Първи ден –Конкурсен ден - начало 10.00 ч.
Втори ден – Конкурсен ден и награждаване на първенците.
Начало 10.00 ч.

ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

Приемат се Формуляри за участие само по образец, попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка, изпратени по пощата или по електронната поща – chitalishte.napredak@abv.bg
Формулярити за участие, както и приложенията към тях следва да бъдат изпратени по пощата на адрес:
п. к. 2070 гр.Пирдоп, общ. Пирдоп, обл.Софийска,
пл.“Тодор Влайков“ Народно читалище „Напредък 1869”
За Татяна Крънева
За всякаква информация във връзка с фестивала :
Илиян Николов – Директор на фестивала : тел. 0885 928856
Секретар – Татяна Крънева – 0885 568051
Заявки за участие се приемат до 16 август 2019 г.

НАГРАДЕН ФОНД
Изпълненията се оценяват от професионално жури, което включва утвърдени специалисти в областта на етнографията, българския танцов, словесен и музикално – песенен фолклор.
Журито определя първа, втора и трета награда и златен, сребърен и бронзов медал за всички категории в Раздела /певчески групи и народни хорове; танцови клубове и състави, ансамбли (1-ва , 2-ра и 3-та възрастова група); Първата награда е парична на стойност 300 лв.
Класирането не подлежи на обжалване!
Всички участници получават грамота за участие във фестивала.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

п. к. 2070 гр.Пирдоп, общ. Пирдоп, обл. Софийска,
пл.“Тодор Влайков“1
Народно читалище „Напредък 1869”
За Татяна Крънева


З А Я В К А
ЗаНационален фестивал за традиционни песни, танци и изкуството на фолклорна основа
„ФОЛКЛОРНИЦА КРАЙ ЕЛЕНСКО”
От /читалище, клуб и т.н./
....…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………
гр./с.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
п. к. ……………….
ул.………………………………………………………………... № …………….
Община…………………………………
Област……………………………….....
Телефон………………………………….
e-mail ………………………………........
Ръководител: ………………………………………………………..
Брой на самодейците от коле
ктива: ………………………………………………
По направление:
1. ПЕВЧЕСКА ГРУПА и ХОР
Име на групата : ……………………………………….
Възрастова група
( от 6години до 10години;от 10 години до 18 години;над 18години)
……………………………....................................................................................................
Ръководител: ……………………………………………….

Репертоар:
1. …………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………......................................................
Времетраене /макс. до 10 мин./: ………………………….. мин.

2.TАНЦОВ СЪСТАВ, ГРУПА, АНСАМБЪЛ
Име на състава/групата /ансамбъла/ ……………………………….………………
Възрастова група
(от 6 години до 10 години; от 10години до 18 години; над 18 години) ……………………………....................................................................................................
Ръководител: ………………………………………………..
Репертоар:
Първи етап: …………………………………………………………………...
Времетраене: ………………………………………………………………
Репертоар:
Втори етап: …………………………………………………………………...
Времетраене: ………………………………………………………………

Молим Ви в деня на фестивала да ни предоставите списък с участниците. Организаторите не поемат пътните и разходите за пребиваването.
Организаторите си запазват правото да променят датата на участието на колективите, в зависимост от броя на участващите колективи.

Крайният срок за подаване на заявката е 16 август 2019 година.

В срок до 27 август 2019 година ще бъдете уведомени за датата и часа на Вашето участие!

След запълване на фестивалната програма, организаторите си запазват правото да отказват и връщат заявки!!!Гр./с …………
Заявител: …………………………...
Дата: …………


17 / 06 / 2019 Добавил : Horo.bg administrator
Четения : 9792

Дата на провеждане : 31 / 08 / 2019
Продължителност : 2
Място на провеждане : на откритата сцена пред НЧ“Напредък 1869“ , гр.Пирдоп, община Пирдоп.
Капацитет на мястото : 3000
  
Публичен коментар
Коментирай темата в нашия форум


Коментари / оценки :  
13:45:04 02 / 09 / 2019 от dominic lay (dominic) insurancevision.ca
1   НОВО
 КАЛЕНДАР

RSS  Следи във FaceBook  FAQ  Info  За нас  За реклама  Приятели  onTap.bg  © 2024 Horo.bg